WELCOME TO YORKSHIRE REPAK, EUROPE'S LEADING SUPPLIER OF SECONDARY INSPECTION AND REWORK FACILITIES

FIND OUT MORE

KWALITEIT LEVEREN OP ALLE VLAKKEN EN VERWACHTINGEN OVERTREFFEN

Yorkshire Repak, dat in 1985 in Barnsley, South Yorkshire, werd opgericht door Neil Askham (Managing Director), werd speciaal in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar bijkomende inspectie vanuit de Britse glasverpakkingensector. Terry Foy, voorheen Quality Assurance Manager bij Rockware Glass, vervoegde ons team als Director en General Manager met de specifieke bedoeling om kansen te ontwikkelen zowel op het vlak van glas als voor verwante activiteiten.

Na verloop van tijd richtten we Yorkshire Repak op, toonaangevend in het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel aan onze Britse klanten, en dit zowel voor personeelsgebrek op korte als op lange termijn. Recenter zag ook het Duty Suspense Rework Centre in St Helens het levenslicht. Naast het hergebruiken van lege glasverpakkingen, ontwikkelde het een stevige reputatie op het vlak van hergebruiken en herverpakken van afgevulde producten. Onze pre-etiketteringsfaciliteit voor zowel glazen verpakkingen als PET-flessen wordt door alle glasfabrikanten en -afvullers gebruikt en levert zowel kaderleden als technische krachten.

De Europese activiteiten breiden uit: we leveren regelmatig personeel voor de productielijn/kwalitatief hoogstaande kaderleden aan buitenlandse klanten die hun hergebruikfaciliteiten wensen te bemannen en hulp verlenen bij de productie in geval van personeelsgebrek.